Radiostyrd rörelse i 40 år

Sedan starten 1979 har vi på Datek varit en ledande aktör inom professionell radiostyrning. Vi utvecklar ständigt prestanda och kvalitet och vi skräddarsyr lösningar för radiostyrda applikationer inom många områden.

Vi gör arbetsdagen både säkrare och enklare för dig som använder fjärr­styrda maskiner ute på byggarbetsplatser, inom tung industri och i andra miljöer.

Världsledande i säkerhetsteknik

Säkerhetsaspekten är naturligtvis något som driver oss och vi har utvecklat några av de tekniker som nu är etablerade i branschen. Vi var bland annat först i världen att införa dubbla processorer i mottagaren som övervakar varandra, digitalt verifierad radioöverföring och onlineprogrammering.

Våra system uppfyller den högsta säkerhetskategorin "Performance Level e (PL e)" enligt ISO 13849-1:2006,
en standard som är lagkrav för säkerhetskritiska delar av styrsystem.

Säkerhet är vår ledstjärna och genomsyrar hela vår företagskultur, från ritbord till färdig produkt.
För säkerhets skull.