Från och med den 30 september kommer vår postboxadress – Box 94, 147 22 Tumba att upphöra.
Vi hänvisar all post till vår besöksadress – Drottningvägen 13, 147 31 Tumba.