D A T A S K Y D D S P O L I C Y  ( G D P R )

Utdrag ur Datek industrielektronik AB´s Dataskyddspolicy

Datek industrielektronik AB är ett företag som tillverkar och säljer skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många områden. Eftersom Datek AB mestadels säljer sina produkter till företag, förekommer personuppgifter i begränsad omfattning i Datek industrielektronik AB´s elektroniska register. Personnamn finns i form av kontaktpersoner på de företag som är Datek industrielektronik AB´s kunder och leverantörer. Personnummer kan också förekomma i de fall kunden är en enskild firma. Utöver detta har Datek industrielektronik AB endast personuppgifter på personer som visat intresse för Datek- industrielektronik AB och dess produkter, men ännu inte köpt något.

Personuppgifterna används för att kunna fullgöra Datek industrielektronik AB´s köp-, och säljåtaganden, såsom inköp, leverans av varor, produktinformation och fakturering. Datek industrielektronik AB har också mailadresser i sina register, eftersom kommunikation med kunder och leverantörer sker med hjälp av både telefon, mail och post.

Uppdatering av personuppgifter i form av adressuppgifter kan komma att ske genom offentliga register. Personuppgifter lagras och används under och efter den tid Datek industrielektronik AB har kund-, eller leverantörsrelationer.

Datek industrielektronik AB är medlem av branschorganisationen Svensk Elektronik, och följer deras rekommendationer.

Läs hela Dataskyddspolicyn här. (länk till integritetspolicy)

Utdrag ur Datek industrielektronik AB´s Dataskyddspolicy

Datek industrielektronik AB är ett företag som tillverkar och säljer skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många områden. Eftersom Datek AB mestadels säljer sina produkter till företag, förekommer personuppgifter i begränsad omfattning i Datek industrielektronik AB´s elektroniska register. Personnamn finns i form av kontaktpersoner på de företag som är Datek industrielektronik AB´s kunder och leverantörer. Personnummer kan också förekomma i de fall kunden är en enskild firma. Utöver detta har Datek industrielektronik AB endast personuppgifter på personer som visat intresse för Datek- industrielektronik AB och dess produkter, men ännu inte köpt något.

Personuppgifterna används för att kunna fullgöra Datek industrielektronik AB´s köp-, och säljåtaganden, såsom inköp, leverans av varor, produktinformation och fakturering. Datek industrielektronik AB har också mailadresser i sina register, eftersom kommunikation med kunder och leverantörer sker med hjälp av både telefon, mail och post.

Uppdatering av personuppgifter i form av adressuppgifter kan komma att ske genom offentliga register. Personuppgifter lagras och används under och efter den tid Datek industrielektronik AB har kund-, eller leverantörsrelationer.

Datek industrielektronik AB är medlem av branschorganisationen Svensk Elektronik, och följer deras rekommendationer.

Läs hela Dataskyddspolicyn här. (länk till integritetspolicy)