VÅRA VÄRDERINGAR2021-04-28T16:58:09+02:00
V Å R A  V Ä R D E R I N G A R

Våra värderingar

Dateks värderingar ligger till grund för företagets verksamhet och genomsyrar allt vi gör. Vi vill att våra värderingar skall få våra medarbetare att engagera sig och förstå våra kunder, och att kunden känner tillfredställelse i produkten vi levererar.

Detta kan sammanfattas enligt nedan:

  • Säkerhet och tillförlitlighet
  • Användarvänlighet och ergonomi
  • Servicevänlighet
  • Flexibilitet
  • Lång livslängd
  • Engagemang
  • Lokal och global närvaro
Till toppen