S U P P O R T

Fri support.

Är du kund, partner eller distributör har du fri support där våra servicetekniker ger råd hur eventuella problem kan åtgärdas. Ring eller mejla oss. Du kan även kontakta din lokala Datekrepresentant eller söka efter de vanligaste problemen nedan i Faq och dokumentation.

FAQ

 • Kontrollera och byt batteri.
 • Lyssna efter felsignaler från sändaren. Vid 1-8 pip, kontrollera att alla joysticks och potentiometrar är i nolläge och försök starta om sändaren.
 • Om kabelstyrning är tillgänglig, anslut kabeln och försök att starta om.
 • Om problemet kvarstår kontakta Datek för support.
 • Sändaren är på men det finns ingen anslutning till Datek-mottagaren.
 • Om tillgängligt, tryck på FREQ. vippbrytaren i mer än 3 sekunder. En verifikationssignal indikerar att en ny frekvens har valts.
 • Om kabelstyrning är tillgänglig, anslut kabeln och försök att starta om.
 • Försök hitta annan radioöverföringsutrustning som kan orsaka radiostörningar.
 • Om problemet kvarstår kontakta Datek för support.
 • I nuläget kan detta endast utföras av Datek eller auktoriserade service partners.
  Kontakta oss för mer information så hjälper vi gärna till. 

DOKUMENTATION

Här hittar du manualer och dokument till alla våra produkter och system. Kontakta oss för inloggningsuppgifter och mer information om hur det fungerar.