V Å R A  P O L I C Y S

Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Ladda ner vårt certifikat här.

Kvalitetspolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vår ambition är att arbeta för att ständigt förbättra produkter och verksamhet relativt rådande, kommande krav och önskemål.

Detta gör vi genom att:

 1. Utveckla användarvänliga,säkra och konkurrenskraftiga produkter som skall fungera i avsedda miljöer samt möta kundens behov och förväntningar.
 2. Våra kunder skall uppleva oss som serviceinriktade, kunniga och kompetenta inom radiostyrning.
 3. Uppträda på sådant sätt att det stärker våra långsiktiga relationer till varje specifik kund.
 4. Vi skall följa tillämpliga lagar och förordningar som berör vår verksamhet och produkter.

Miljöpolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vi skall skydda miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att: 

 • källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt. 
 • identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet. 
 • öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss. 
 • samordna leveranser för minimal miljöpåverkan. 
 • välja miljöanpassade komponenter och material så långt det är möjligt. 
 • utveckla produkter med lång livslängd. 

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi får det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att vi skall ha en bra arbetsmiljö. Vårt arbete skall vara inriktat på att överträffa minimumkraven från gällande lagar och föreskrifter.

Våra ambitioner är:

 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
 • Engagemang och delaktighet skall vara en naturlig del av arbetet.
 • Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete skall ske 1 gång per år.
 • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet.
 • Kränkande särbehandling skall ej förekomma i vår verksamhet.
 • Nyanställda eller omplacerade skall få erforderlig introduktion och instruktion.
 • Arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning.
 • Personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • Våra produkter skall vara användarvänliga, ergonomiska och säkra – allt för att värna om våra kunders arbetsmiljö.

Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Ladda ner vårt certifikat här.

Kvalitetspolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vår ambition är att arbeta för att ständigt förbättra produkter och verksamhet relativt rådande, kommande krav och önskemål.

Detta gör vi genom att:

 1. Utveckla användarvänliga,säkra och konkurrenskraftiga produkter som skall fungera i avsedda miljöer samt möta kundens behov och förväntningar.
 2. Våra kunder skall uppleva oss som serviceinriktade, kunniga och kompetenta inom radiostyrning.
 3. Uppträda på sådant sätt att det stärker våra långsiktiga relationer till varje specifik kund.
 4. Vi skall följa tillämpliga lagar och förordningar som berör vår verksamhet och produkter.

Miljöpolicy

Datek Industrielektronik AB är en ledande aktör inom professionell radio- & fjärrstyrningssystem och närliggande produkter. Vi skall skydda miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
 • samordna leveranser för minimal miljöpåverkan.
 • välja miljöanpassade komponenter och material så långt det är möjligt.
 • utveckla produkter med lång livslängd.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi får det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Samtliga medarbetare har ett ansvar för att vi skall ha en bra arbetsmiljö. Vårt arbete skall vara inriktat på att överträffa minimumkraven från gällande lagar och föreskrifter.

Våra ambitioner är:

 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
 • Engagemang och delaktighet skall vara en naturlig del av arbetet.
 • Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete skall ske 1 gång per år.
 • Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet.
 • Kränkande särbehandling skall ej förekomma i vår verksamhet.
 • Nyanställda eller omplacerade skall få erforderlig introduktion och instruktion.
 • Arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av maskiner och annan utrustning.
 • Personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning
 • Våra produkter skall vara användarvänliga, ergonomiska och säkra – allt för att värna om våra kunders arbetsmiljö.