M O T T A G A R E

MOTTAGARE D2001/D2801

Mottagaren är genomgående designad för att vara drift- och servicevänlig. Separata kretskort för radio, logik och strömförsörjning med lysdioder som indikerar driftstatus och informationsflöde underlättar eventuell felsökning. De 11-poliga industrireläerna klarar höga laster, 10A/250 VAC. Detta medför att mottagaren kan inkopplas direkt på alla typer av objekt utan mellanliggande anpassningar, även äldre kranar med stora kontaktorer och hög strömförbrukning kan direktdrivas.

Servicevänlig & robust
Mottagaren sitter monterad i ett robust plåtskåp som uppfyller täthetsklass IP65. Som tillval kan ett rostfritt mottagarskåp väljas om mottagaren skall placeras extra utsatt för t. ex. kemikalier eller havsvatten. Radiokort, logikkort och spänningstransformator sitter monterade i en aluminiumprofil i skåpdörren på mottagaren. Profilens front är försedd med ett transparent plexiglas vilket gör det möjligt att enkelt se driftstatus på respektive kort. Vid behov kan profilen lossas genom att vrida en snabbkoppling. Detta möjliggör att man snabbt kan skifta ut väsentlig elektronik, flytta elektronik mellan olika reläskåp, fel- söka den på lämpligare plats eller skicka in den för service.

De 11-poliga industrireläerna är sockelmonterade vilket gör dem lätta att byta ut vid behov. Anslutning till styrd applikation sker genom en plintrad med individuellt frånkopplingsbara plintar för att underlätta bortkoppling och felsökning av separata funktioner. Detta gör det smidigt att finna och åtgärda den felande modulen och därmed undvika längre stillestånd.

  • Lämplig för byggkranar, travers- kranar, däckvinschar och liknande med två eller flera hastighetssteg
  • 11-poliga industrireläer som klarar höga laster 10A/250 VAC
  • Skräddarsys för respektive applikation och önskemål
  • Drift- och servicevänlig design
  • Ett digitalt verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar systemsäkerheten
  • Designad för påfrestande miljöer och tillförlitlig drift. Mottagaren uppfyller täthetsklass IP65 och tål kemikalier, kyla, värme och fukt
  • Kan ersätta äldre mottagarmodel- ler från Datek tack vare bakåt- kompatibilitet

Säkerhet
Datek använder synkron dataöverföring, vilket innebär att varje bit i datainformationen kontrolleras mycket noggrant. Minsta avvikelse från det förväntade kommer att upptäckas, varpå att hela det överförda dataprotokollet förkastas. Varje system har en unik ID-kod. Om sändarens ID-kod inte överensstämmer med mottagarens kommer inte radioöverföringen att godtas.

Dessutom verifieras både protokollet och dess checksumma av dubbla processorer med två olika programvaror, s.k. redundanskontroll. Om processorerna tolkar protokollet olika stänger de ner alla utgångar omedelbart. Säkerhetstekniker som digitalt verifierad överföring och redundanskontroll är två av de innovationer som Datek var först i världen med att införa inom segmentet radiostyrning. Sedan starten 1979 har Datek drivit utvecklingen för säker radiostyrning, något som vi kommer att fortsätta med!

Radioöverföring
Mottagarens frekvens anpassas till önskat frekvensband. För sändare med frekvensskift skannar mottagaren frekvensbandet tills den hittar den avsedda sändaren med korrekt ID-kod och protokoll.

Återmatning
Mottagarna i denna serie kan förses med tvåvägskommunikation. Återmatning till sändarenheten sker via semiduplex vilket innebär att enbart en frekvens ockuperas både för styrsignaler till mottagaren och återmatad data. Detta är en fördel om det är trångt om lediga frekvenser eller vid köp av kundunika frekvenser, då man enbart upptar en frekvens istället för två.

Skräddarsydda mottagare
Mottagarskåpet finns i två olika storlekar beroende på antalet funktioner/reläer. För upp till 23 reläer används ett skåp som mäter 380 x 380 x 210 mm, vid fler än 23 reläer används ett skåp på 380 x 600 x 210 mm.

D2001 kan styra upp till 20 digitala funktioner. D2801 kan styra upp till 28 digitala funktioner.

D2801 Expanderad kan styra fler än 28 digitala funktioner genom att två stycken mottagarlogiker används i en master/slav konfiguration. Detta gör det möjligt att få 56 digitala utgångar simultant från mottagaren.

Tillval
• Signalhorn
• Förmonterad maskinkabel med harting • Förlängningskablage för antenn
• Rostfritt skåp

Rekommenderade sändare
D2801 MIDI
D2801 MIDI Extended D2012 Handsändare

GENERELLT
Dimensioner380 x 380 x 210 mm (≤23 reläer)
Temperaturområde-25° – 70°C
TäthetsklassIP65
RADIOÖVERFÖRING
Frekvens406 - 472 MHz
STRÖMFÖRSÖRJNING
Matningsspänning48/110/230 VAC
UTGÅNGAR
Digitala utgångar≤56 st
Utgångsreläer10A/250 VAC
ÅTERMATNING
Digitala ingångar6 st
Digitala/analoga ingångar8 st

NEDLADDNINGAR