M O T T A G A R E

MOTTAGARE D6003

Dateks mottagare D6003 är framtagen för säker styrning av hydrauliska applikationer. Mottagaren lämpar sig för proportionell/ steglös styrning av lastbilskranar, borriggar, pålningsmaskiner, betongrännor etc. Mottagarens utsignaler anpassas mot ström- och/eller spänningsstyrda hydraulventiler av olika fabrikat.

Servicevänlig & robust
Mottagaren är genomgående designad för att vara drift- och servicevänlig. Separata kretskort med lysdioder indikerar kontrollfunktioner, spänning, informationsflöde och driftstatus, detta underlättar eventuell felsökning. Samtliga kontakter och reläer är sockelmonterade, vilket gör det smidigt att åtgärda den felande modulen och därmed undvika längre stillestånd.

Mottagaren sitter monterad i ett robust rostfritt skåp som uppfyller täthetsklass IP65. Radio- och logikkort sitter monterade i en aluminiumprofil i skåpdörren på mottagaren. Profilens front är försedd med ett transparent plexiglas vilket gör det möjligt att enkelt se driftstatus på respektive kort. Vid behov kan profilen lossas genom att vrida en snabbkoppling. Detta möjliggör att man snabbt kan skifta ut väsentlig elektronik, flytta elektronik mellan olika mottagare, felsöka den på lämpligare plats eller skicka in den för service.

Samtliga utgångar är skyddade mot transienter och kortslutning.

Radioöverföring
Mottagarens frekvens anpassas till önskat frekvensband. För sändare med frekvens- skift skannar mottagaren frekvensbandet tills den hittar den avsedda sändaren med korrekt ID-kod och protokoll.

  • Drift- och servicevänlig design
  • Kundanpassad mot olika applikationer och efter personliga önskemål
  • Ett digitalt verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar systemsäkerheten
  • Online kalibrering för optimal styrning av steglösa applikationer
  • Designad för påfrestande miljöer och tillförlitlig drift. Mottagaren uppfyller täthetsklass IP65 och tål kemikalier, kyla, värme och fukt
  • Kan ersätta äldre mottagarmodeller från Datek tack vare bakåtkompatibilitet

Säkerhet
Datek använder synkron dataöverföring, vilket innebär att varje bit i datainformationen kontrolleras mycket noggrant. Minsta avvikelse från det förväntade kommer att upptäckas, varpå att hela det överförda dataprotokollet förkastas.
Varje system har en unik ID-kod. Om sändarens ID-kod inte överrensstämmer med mottagarens kommer inte radioöverföringen att godtas.

Dessutom verifieras både protokollet och dess checksumma av dubbla processorer med två olika programvaror, s.k. redundanskontroll. Om processorerna tolkar protokollet olika stänger de ner alla utgångar omedelbart. Säkerhetstekniker som digitalt verifierad överföring och redundanskontroll är två av de innovationer som Datek var först i världen med att införa inom segmentet radiostyrning. Sedan starten 1979 har Datek drivit utvecklingen för säker radiostyrning, något som vi kommer att fortsätta med!

Återmatning
Mottagarna i denna serie kan förses med tvåvägskommunikation. Återmatning till sändarenheten sker via semiduplex vilket innebär att enbart en frekvens ockuperas både för styrsignaler till mottagaren och för återmatad data. Detta är en fördel om det är trångt om lediga frekvenser eller vid köp av kundunika frekvenser, då man enbart upptar en frekvens istället för två.

Utsignaler
Mottagaren har i sitt standardutförande åtta proportionella och tretton digitala utsignaler, samtliga funktioner kan styras simultant. Vid behov att styra fler funktioner kan mottagaren antingen expanderas eller funktioner skiftas.

Onlinekalibrering
Från sändaren kan enkelt ett flertal parametrar kalibreras online för optimal styrning. Kalibrerade värden såsom start-, max- och mikrohastighet sparas i tre olika minnesbanker, från vilka operatören med en omkopplare på sändaren kan välja en personlig inställning eller lämpliga köregenskaper. De kalibrerade värdena sparas i mottagarens ena processor. Skulle en ny sändare beställas till systemet finns alla inställningar sparade och köregenskaperna blir exakt desamma som tidigare. Från fabrik eller av auktoriserad distributör kan även ytterligare ett antal parametrar ställas in online eller via PC. Dessa omfattar acceleration, retardation, linjäritet, farthållning och överlaster. Den specifika karaktären hos ett system kan kopieras till ett annat system eller till en PC.

Kompaktare mottagare 6003K
För Danfoss hydraulik har en kompaktare version av motta- garen tagits fram i en robust glasfiberkapsling. Denna mottagare mäter endast 220 x 120 x 90 mm och används med fördel vid installation i trängre utrymmen. Mottagaren kan styra åtta proportionella och tjugoen digitala funktioner simultant.

Tillval
• Förmonterat kablage med kontakter för anslutning till hydraulventiler och övriga funktioner
• Förlängningskablage för antenn
• Kabelstyrning mellan sändare och mottagare

Rekommenderade sändare
D2801 MIDI
D2801 MIDI Extended D2012 Handsändare

GENERELLT
Dimensioner300 x 200 x 160 mm
Temperaturområde-25° – 70° C
TäthetsklassIP65
RADIOÖVERFÖRING
Frekvens406 - 472 MHz
KABELSTYRNING
teknik2-tråds strömslinga
Längd≤200 m (standard 10 m)
STRÖMFÖRSÖRJNING
Matningsspänning12/24 VDC
UTGÅNGAR
Proportionella utgångar8 st
Digitala utgångar13 st
ÅTERMATNING
Digitala ingångar6 st
Digitala/analoga ingångar8 st

NEDLADDNINGAR