M O T T A G A R E

MOTTAGARE D2001K

Dateks mottagarserie D2001K (L/M/PLC) är framtagen för säker styrning av industriella och mobila applikationer. Mottagaren lämpar sig för styrning av traverskranar, telfrar och vinschar inom industrin. Den lämpar sig även för styrning av mobila enheter som betongrännor, slamsugare och lastväxlare.

Servicevänlig & robust
Mottagaren är genomgående designad för att vara drift- och servicevänlig. Separata kretskort för radio, logik och reläer med lysdioder som indikerar driftstatus och informationsflöde underlättar eventuell felsökning. Samtliga kontakter och reläer är sockelmonterade, vilket gör det smidigt att åtgärda den felande modulen och därmed undvika längre stillestånd.

Mottagaren sitter monterad i ett robust plåtskåp som uppfyller täthetsklass IP65.

Som tillval kan ett rostfritt mottagarskåp väljas om mottagaren skall placeras extra utsatt för t. ex. kemikalier, havsvatten eller vägsalt. Radiokort och logikkort sitter monterade i en aluminiumprofil i skåpdörren på mottagaren. Profilens front är försedd med ett transparent plexiglas vilket gör det möjligt att enkelt se driftstatus på respektive kort. Vid behov kan profilen lossas genom att vrida en snabbkoppling. Detta möjliggör att man snabbt kan skifta ut väsentlig elektronik, flytta elektronik mellan olika mottagare, felsöka den på lämpligare plats eller skicka in den för service.

Radioöverföring
Mottagarens frekvens anpassas till önskat frekvensband. För sändare med frekvensskift skannar mottagaren frekvensbandet tills den hittar den avsedda sändaren med korrekt ID-kod och protokoll.

  • Lämplig för traverskranar, telfrar och vinschar inom industrin samt mobila enheter som betongrännor, slamsugare och lastväxlare
  • Finns i fyra grundversioner och skräddarsys efter önskemål
  • Drift- och servicevänlig design
  • Ett digitalt verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar systemsäkerheten
  • Designad för påfrestande miljöer och tillförlitlig drift. Mottagaren uppfyller täthetsklass IP65 och tål kemikalier, kyla, värme och fukt
  • Bakåtkompatibel – kan ersätta äldre mottagarmodeller från Datek

Säkerhet
Datek använder synkron dataöverföring, vilket innebär att varje bit i datainformationen kontrolleras mycket noggrant. Minsta avvikelse från det förväntade kommer att upptäckas, varpå att hela det överförda dataprotokollet förkastas. Varje system har en unik ID-kod. Om sändarens ID-kod inte överrensstämmer med mottagarens kommer inte radioöverföringen att godtas.

Dessutom verifieras både protokollet och dess checksumma av dubbla processorer med två olika programvaror, s.k. redundanskontroll. Om processorerna tolkar protokollet olika stänger de ner alla utgångar omedelbart. Säkerhetstekniker som digitalt verifierad överföring och redundanskontroll är två av de innovationer som Datek var först i världen med att införa inom segmentet radiostyrning. Sedan starten 1979 har Datek drivit utvecklingen för säker radiostyrning, något som vi kommer att fortsätta med!

Återmatning
Mottagarna i denna serie kan förses med tvåvägskommunikation. Återmatning till sändarenheten sker via semiduplex vilket innebär att enbart en frekvens ockuperas både för styrsignaler till mottagaren och återmatad data. Detta är en fördel om det är trångt om lediga frekvenser eller vid köp av kundunika frekvenser, då man enbart upptar en frekvens istället för två.

Mottagarserien finns i fyra olika grundversioner
D2001K kan styra upp till 20 digitala funktioner. Den lämpar sig för applikationer med ett, två eller flera hastighetssteg.

D2001KL kan styra upp till fyra motorer steglöst samt 9 digitala funktioner. De fyra analoga utgångarna är galvaniskt skilda och försedda med riktnings- och vid behov fullhastighetsreläer.

D2001KM kan styra upp till 14 digitala funktioner. Denna mottagare är kompaktare (220 x 120 x 90 mm) än de övriga mottagarna i denna serie och lämpar sig därmed för montage i trängre utrymmen. Mottagarkapslingen utgörs av en robust glasfiberlåda som uppfyller täthetsklass IP65.

D2001K/PLC har parallella PNP utgångar eller seriellkommunikation över RS232 för styrning utav PLC. Mottagaren levereras som standard på en montageplåt med plintrad för inbyggnad i styrskåp tillsammans med PLC. Som tillval kan mottagaren levereras i ett lackerat eller rostfritt skåp.

Tillval
• Signalhorn
• Förmonterad maskinkabel med harting • Förlängningskablage för antenn
• Rostfritt skåp

Rekommenderade sändare
D2801 MIDI
D2801 MIDI Extended D2012 Handsändare

2001K2001KL2001KM2001K/PLC
Dimensioner300 x 200 x 160 mm300 x 200 x 160 mm220 x 120 x 90 mm280 x 250 x 70 mm
Utgångsreläer8A/250 VAC8A/250 VAC8A/250 VAC-
Proportionella utgångar-4 st 0 – 10 VDC / +/-10 VDC / 4 – 20 mA--
Digitala utgångar20 st9 st14 st28 st (PNP)
Digitala ingångar6 st6 st6st6 st
Digitala/analoga ingångar8 st8 st8st8 st
Seriell utgång---RS232
Frekvens406 – 472 MHz406 – 472 MHz406 – 472 MHz406 – 472 MHz
Temperaturområde-25° – 70°C-25° – 70°C-25° – 70°C-25° – 70°C
TäthetsklassIP65IP65IP65IP20
Matningsspänning12 – 36 VDC / 48, 110, 230 VAC24 – 36 VDC / 48, 110, 230 VAC12 – 36 VDC12 – 36 VDC

NEDLADDNINGAR