M O T T A G A R E

MOTTAGARE D6003B

Dateks fältbussmottagare D6003B är framtagen för säker styrning av industriella och mobila applikationer. Mottagaren lämpar sig för alla typer av applikationer där man nyttjar Profibus DP-V1 eller olika varianter av CAN-bus. Fältbussteknik innebär att informationen skickas seriellt till en PLC istället för parallellt med separata utgångar.

Säkerhet
Datek använder synkron dataöverföring, vilket innebär att varje bit i datainformationen kontrolleras mycket noggrant. Minsta avvikelse från det förväntade kommer att upptäckas, varpå att hela det överförda dataprotokollet förkastas. Varje system har en unik ID-kod. Om sändarens ID-kod inte överrensstämmer med mottagarens kommer inte radioöverföringen att godtas.

Dessutom verifieras både protokollet och dess checksumma av dubbla processorer med två olika programvaror, s.k. redundanskontroll. Om processorerna tolkar protokollet olika stänger de ner alla utgångar omedelbart.

Säkerhetstekniker som digitalt verifierad överföring och redundanskontroll är två av de innovationer som Datek var först i världen med att införa inom segmentet radiostyrning. Sedan starten 1979 har Datek drivit utvecklingen för säker radiostyrning, något som vi kommer att fortsätta med!

Radioöverföring
Mottagarens frekvens anpassas till önskat frekvensband. För sändare med frekvensskift skannar mottagaren frekvensbandet tills den hittar den avsedda sändaren med korrekt ID-kod och protokoll.

  • Säker styrning av industriella och mobila applikationer
  • Kommunicerar med bussvarian- terna Profibus DP-V1 och olika varianter av CAN-bus
  • Skräddarsys för respektive applikation och önskemål
  • Drift- och servicevänlig design
  • Ett digitalt verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar systemsäkerheten
  • Designad för påfrestande miljöer och tillförlitlig drift. Mottagaren uppfyller täthetsklass IP65 och tål kemikalier, kyla, värme och fukt

Återmatning
Mottagarna i denna serie kan förses med tvåvägskommunikation. Återmatning till sändarenheten sker via semiduplex vilket innebär att enbart en frekvens ockuperas både för styrsignaler till mottagaren och återmatad data. Detta är en fördel om det är trångt om lediga frekvenser eller vid köp av kundunika frekvenser, då man enbart upptar en frekvens istället för två.

Kapsling
Mottagaren levereras i en robust glasfiberkapsling som uppfyller täthetsklass IP65.

Rekommenderade sändare
• D2801 MIDI
• D2801 MIDI Extended • D2012 Handsändare

GENERELLT
Dimensioner220 x 120 x 90 mm
Temperaturområde-25° – 70°C
TäthetsklassIP65
RADIOÖVERFÖRING
Frekvens406 - 472 MHz
STRÖMFÖRSÖRJNING
Matningsspänning24 VDC
FÄLTBUSSAR
Datek CAN
CANopen
Sauer-Danfoss +1
OEM anpassningar
Profibus DP-V1
UTGÅNGAR
Digitala utgångar7 st
FältbussBegränsas av sändaren
ÅTERMATNING
Digitala ingångar6 st
FältbussAnaloga/digitala
Larmmeddelanden65 536 st

NEDLADDNINGAR