S Ä N D A R E

SÄNDARE D2012

Kompakt och smidig handsändare. Sändarens design med stora fyrkantiga knappar som går ända ut i kanterna ger god manöverkänsla och gör den kompakt med tydlig funktionsmärkning. Lysdioder vid varje knapp indikerar aktiva funktioner samt driftstatus. Den flexibla programvaran gör att sändaren lämpar sig för såväl enkla applikationer, som för kontroll av kranar med upp till fyra motorer i fyra hastighetssteg.

Genomgående säkerhet
Sändaren skickar kontinuerligt information till mottagaren över ett digitalt verifierat protokoll som är unikt för Datek. Skulle minsta felaktighet uppstå, radiosignalen utebli eller om stoppknappen aktiveras går mottagaren omedelbart (<0,5 s) in i ett säkert stoppläge. Varje sändare från Datek är utrustad med en unik ID-kod vilket gör att den enbart kan aktivera sin egen mottagare.

Tålig och användarvänlig
Sändaren har 12 stora tryckknappar med utbytbara symboler. Symbolerna ligger under ett skyddande transparent plastlock, som håller symbolerna på plats och förhindrar att de slits ut med tiden. Sändaren kommer med personlig knappmärkning i form av text och symboler. Som kund kan man även välja bakgrunds- och symbol/ textfärg fritt. De egenutvecklade knapparna ger god manöverkänsla även med handskar samt är slitstarka och testade för tre miljoner operationer. Tryckknapparna levereras antingen med ett eller två steg för styrning av applikationer med flera hastighetssteg. En lysdiod vid varje knapp indikerar aktiva funktioner samt driftstatus.

Flexibel och smart styrning
Sändaren är konfigurerbar via knappsatsen utan externa verktyg eller programvara. Frekvens, avstängningstid, momentana/kvarstående funktioner är några exempel på parametrar som kan programmeras om med några enkla knapptryckningar.

  • Kompakt och smidig med stora tydliga knappar som går lätt att manövrera även med handskar.
  • Designad för påfrestande miljöer och tillförlitlig drift. Sändaren uppfyller täthetsklass IP65 och tål kemikalier, kyla, värme och fukt.
  • En lysdiod intill respektive knapp indikerar aktiva funktioner samt driftstatus.
  • Kundanpassad mot olika applikatio- ner och efter personliga önskemål.
  • Ett digitalt verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar systemsäkerheten.
  • Kan ersätta äldre sändarmodeller från Datek tack vare bakåt- kompatibilitet.

Knappar för trallval, flerfunktionskontroll och mikrokörning gör krankörningen enklare. Med flerfunktionsknappen kan flera funktioner och hastighetssteg aktiveras och köras samtidigt med endast en tryckknapp. När knappen släpps stannar alla rörelser. Mikroknappen kopplar bort det andra hastighetssteget på samtliga åkrörelser.

På sändare med enstegsknappar kan man genom att aktivera en skiftknapp byta funktion på övriga knappar. Detta möjliggör styrning av 20 olika digitala funktioner trots att sändaren är utrustad med 12 tryckknappar. Knapparna fås antingen som momentana och ger då signal så länge man trycker eller med kvarstående funktion. Lysdioder indikerar aktiva funktioner.

Rampning
Används sändaren tillsammans med applikationer med fler än två hastighetssteg finns det möjlighet till rampning. Knappen har fysiskt två steg, dock går det att få sändaren att automatiskt stega upp när knappen hålls intryckt i steg två, släpper man upp knappen till steg ett håller sändaren kvar hastigheten till vilken den rampat. Sändaren kan som mest stega fyra funktioner i upp till sju steg.

Säker sam- och stafettkörning
Med samkörning kan en sändare ta kontroll över upp till två mottagare samtidigt. Detta gör det möjligt att kontrollera två mottagare simultant från en sändare vilket underlättar t. ex. samlyft. Möjlighet finns också till stafettkörning mellan upp till två sändare där kontrollen kan lämnas vidare. Överlämning kan vara lämpligt vid långa förflyttningar där uppsikt över hela körsträckan saknas.

Dateks sam- och stafettkörning säkerställer att enbart en sändare åt gången kan ha kontroll över respektive mottagare. För att förflytta kontrollen måste operatörerna göra ett aktivt val, genom att frånsäga sig respektive ta kontroll.

Bakåtkompatibilitet
D2012 är bakåtkompatibel och kan ersätta Dateks tidigare sändarmodeller. Detta innebär att du kan uppdatera ett äldre system med en ny sändare utan modifikationer på radiomottagare och reläskåp. Dateks produkter är genomgående bakåtkompatibla både vad gäller hårdvara och mjukvara för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service.

Lång kontinuerlig drift
Det utbytbara batteriet ger en kontinuerlig drifttid på upp till 24 timmar. Batteriet laddas med den medföljande batteri- laddaren på 2,5 timmar, laddaren kan drivas både på 12 – 24 VDC för mobila applikationer och på 110/230 VAC för stationära.

GENERELLT
Dimensioner162 x 63 x 32 mm
Vikt350 g med batteri
Temperaturområde-25 - 70 grader C
TäthetsklassIP65
RADIOÖVERFÖRING
Frekvens406 - 472 MHz
Uteffekt10 mW
Räckvidd> 100 m
STRÖMFÖRSÖRJNING
Batteri6 VDC NiMH
Effektiv drifttid< 24 timmar kontinuerlig drift
Laddningstid2,5 timmar
TRYCKKNAPPAR
Antal12 st med utbytbara symboler
Trycksteg1 - 2 st
Rampning≤ 7 steg
STYRFUNKTIONER
Till/frånMax 28. 12 simultant

NEDLADDNINGAR