S Ä N D A R E

SÄNDARE DC20

Den fastmonterade hyttstyrningen medför en säker, kostnadseffektiv och enkel lösning när både fasta styrreglage och en portabel radiosändare önskas. Utrustningen är lämplig för flertalet industriella och mobilhydrauliska applikationer.

Flexibel och användarvänlig
Den flexibla hyttstyrningen DC-20 kundanpassas enligt önskemål och efter applikation för att ge en skräddarsydd helhetslösning. Hyttstyrningen kan antingen användas för sig själv eller i kombination med en radiosändare för att ge operatören möjlighet att variera sin arbetsmiljö. Frontpanelerna på hyttstyrningen anpassas efter applikation och önskemål med lämpliga styrspakar och omkopplare. Frontpanelerna lasergraveras med symboler, texter och logotyper enligt kundens önskemål.

Styrspakar med känsla och kvalitet
Dateks styrspakar levereras med väl- definierade nollägen och hastighetssteg eller för steglös styrning (upplösning på 128 steg vid steglös styrning). Styrspakarna är tillverkade i härdat stål med en överlägsen livslängd och kvalitet samt är utvecklade så att de ger lågt statiskt motstånd för att förhindra förslitningsskador på leder. Styrspakarna finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika typer av applikationer samt individuella önskemål från operatörer.

Smidig programmering
Den sofistikerade hyttstyrningen kan programmeras och kalibreras på plats utan externa verktyg. Programmeringen medför optimal styrning av steglösa applikationer. Kalibrerade värden såsom start-, max- och mikrohastighet sparas i tre olika minnesbanker från vilka operatören med en omkopplare kan välja en personlig inställning eller lämpliga köregenskaper.

Säker sam- och stafettkörning
Med samkörning kan hyttstyrningen ta kontroll över upp till tre olika applikationer samtidigt. Detta underlättar exempelvis vid samlyft. Möjlighet finns också till stafettkörning mellan upp till tre hyttstyrningar där kontrollen kan lämnas vidare. Överlämning kan vara lämpligt vid långa förflyttningar där uppsikt över hela körsträckan saknas. Dateks sam- och stafettkörning säkerställer att enbart en hyttstyrning/sändare åt gången kan ha kontroll över respektive applikation. För att förflytta kontrollen måste operatörerna göra ett aktivt val, genom att frånsäga sig respektive ta kontroll.

  • Kundanpassad mot olika applikationer och efter personliga önskemål.
  • Ett digital verifierat protokoll och redundans via dubbla processorer garanterar säkerheten.
  • Styrspakar i härdat stål med överlägsen livslängd och ergonomi.
  • Enkel installation via en enda kabel alternativt trådlöst via radioöverföring.
  • Inkoppling mot maskinen via fältbussteknik eller analoga utgångar.

Montering
Hyttstyrningen är avsedd att monteras i armstöden på förarstolen från vilken operatören bekvämt kan styra sin applikation. Normalt används två stycken enheter, vänster och höger. Dock kan enbart en enhet användas för mindre applikationer som inte kräver lika många styrfunktioner. Som ett alternativ till hyttstyrningen DC-20 kan Datek också erbjuda kundanpassade paneler med joysticks och omkopplare.

Installation
Hyttstyrningen är lätt att installera eftersom den kommunicerar med mottagarenheten från Datek via en enda kabel alternativt trådlöst. Det finns många olika mottagarmodeller för att passa olika applikationer. Kommunikationen med maskinen sker antingen via fältbussteknik eller via proportionella och digitala utgångar.

Genomgående säkerhet
Systemet är försett med en inbyggd startkontroll som förhindrar uppstart vid säkerhetskritiska fel. Via ljud- och ljus- signaler görs användaren uppmärksam på vad som orsakat felet. Hyttstyrningen skickar kontinuerligt information till mottagaren över ett digitalt verifierat protokoll som är unikt för Datek. Skulle minsta felaktighet uppstå går mottagaren omedelbart (<0,5 s) in i ett säkert stoppläge. Varje hyttstyrning från Datek är utrustad med en unik ID-kod vilket gör att den enbart kan aktivera sin egen mottagare. Inga andra joysticks, sändare eller produkter kan någonsin aktivera ett Dateksystem.

Bakåtkompatibilitet
Hyttstyrning DC-20 är bakåtkompatibel och kan ersätta Dateks föregående modell av hyttstyrning. Detta innebär att du kan uppdatera ett äldre system med en ny hyttstyrning utan modifikationer på radiomottagare och reläskåp. Dateks produkter är genomgående bakåtkompatibla både vad gäller hårdvara och mjukvara för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service.

GENERELLT
Dimensioner160 x 170 x 170 mm
Vikt700 g med batteri
Temperaturområde-25 - 70 grader C
TäthetsklassIP65
RADIOÖVERFÖRING
Frekvens406 - 470 MHz
Uteffekt10 mW
Räckvidd> 100 m
KABELSTYRNING
Teknik2-tråds strömslinga
Längd≤200 meter (standard 10 m)
STYRFUNKTIONER
Proportionella0 - 8
Till/från0 - 32
JOYSTICKS
Antal0 - 2
AxlarY, X/Y, X/Y/Z
Hastighetssteg1 – 6 eller steglöst

NEDLADDNINGAR